Sendražice A - Český Brod A - Šachový oddíl TJ Sokol Sendražice

Přejít na obsah

Sendražice A - Český Brod A

Archiv družstev > Archiv 2016-17
Sokol Sendražice A - ŠK Český Brod A   4,5:3,5
11.12.2016


Čendův koutek


V okresním derby proti družstvu Českého Brodu zařazením prvních tří hráčů soupisky síla naší sestavy papírově velmi významně vzrostla. Pozoruhodné bylo, že jsme měli na všech šachovnicích vyšší ELO než naši soupeři, ale přesto byla ke konečnému úspěchu v podobě nejtěsnějšího vítězství potřeba i nemalá dávka štěstí.

Na první šachovnici Petr Beneš zahájil partii velmi dobře a v holandském Stone-Wallu získal mírnou převahu. Pak se však ve 20. tahu vydal po falešné stopě a po dalších šesti tazích se ocitl na pokraji porážky.
Beneš P. - Koudelka I. postavení po 26. tahu bílého

Svým tahem "poslední naděje" 26.Dg3 (viz diagram) připravil svému soupeři malou léčku v podobě hrozby matu na g7. Ten však mohl soupeř při troše pozornosti celkem snadno odvrátit a po 26...Dc5+ 27.Sd4 De7 hrozbu s vyhranou pozicí pokrýt. Místo toho se útočně naladěný soupeř zhlédl v útoku na políčko g2, avšak po 26...Vc2?? musel po 27.Sxe6+ před matem vzdát.

Opačně se situace vyvinula na druhé šachovnici. Tam Jirka Groh v odvážně a neortodoxně pojatém dámském gambitu získal ve střední hře velmi dobrou pozici.
Čermák J. - Groh J. postavení po 27. tahu bílého

Tu mohl nyní pohodlně zesilovat tahy 27....Va6 nebo c6 s dalším průlomem b7-b5. Místo toho však zvolil nedočkavé 27....c4-c3?? což se ukázalo jako hrubá chyba, protože po vynuceném 28.bxc3 Dxa3 29.Vhc1 De7 30.c4 dxc4 31.Sxc4 se dá bílé pěšcové centrum do pohybu, které se zastaví až vzadu o mantinel. Jirka pak vzdal partii v 41. tahu.

Na třetí šachovnici Milan Seifert spolu se svým protivníkem uzavřeli pakt o neútočení, vyměnili si v Sicilské co se dalo a v 17. tahu i stisk ruky po podepsaném smíru.

Druhý rozhodující bod přidal na čtvrté šachovnici Pepík Poborský, který se bránil francouzskou. Jeho zkušený soupeř zvolil Tarraschovo poziční 3.Jd2, ale s pozicí si příliš nepotykal. Nejprve bez problémů vyrovnal hru a když si soupeřovy figurky začaly spíše překážet, než aby spolupracovaly, vytvořil si mohutné pěšcové centrum a zatlačil soupeře do obrany.
Urban M. - Poborský.J postavení po 23. tahu černého

V pozici na diagramu získal Pepík již druhého pěšce. Bílý se ještě pokouší využít k záchraně vazbu střelce. 24.Dc2 Vbc8 25.Ve3 Df7 26.Vc3 Sd3. Z toho se však černý vtipně vysmekne a po dalším 27.Da4 Vxc3 28.Vxc3 f4 29.Dc6 Da2 30.Sc1 se před matem vzdal.

Na páté šachovnici se rozběhla poklidná verze Caro-Cannu a oba soupeři se pohybovali především na své polovině hřiště. Přesto se však v partii objevil jeden kritický moment, který mohl její výsledek zvrátit v Jirkův prospěch.
Novák J. - Radics R postavení po 25. tahu černého

Černý se svým posledním tahem 25....b5-b4? dopustil vážné nepřesnosti. Jirka mohl pěšáka s klidem sebrat 26.cxb4, protože po 26...Sxb4? přijde 27.Sxf6 a černý král je v matové síti. Nepomůže ani 26....Jd5, kdy po 27.b5 Dxb5 28.Vg3 g6 29.Dxb5 axb5 30.Sd1 rozhodne volný bílý pěšec. Velikou převahu má bílý i po nejlepším 26....Db5 27.Sc3 Jd5 28.De4 g6 29. Vad1. Jirka si ale vybral 26.Vg3 a po 26...g6 tahem 27.Ve1 převahu vypustil a partie došla v 31. tahu do remízy. Místo 27. Ve1 ještě mohl pokračovat 27. Sd3 Vd6 (Va8?? 28.Sxf6) 28. Se5 s velkou nadějí na výhru.

S poklidem na páté šachovnici kontrastovala bouře, která se odehrávala u sousedů.  Zde si oba hráči  prověřili úskalí Královské indické, když si v průběhu partie vyzkoušeli jaké to je stát mírně hůře, hůře, špatně a úplně na šrot, aby se pak situace na šachovnici jako na houpačce úplně obrátila. Toto se v průběhu partie několikrát zopakovalo, bezpochyby i důsledku silné časové tísně.
Chybný Z. - Hamrník J. postavení po 28. tahu černého

Ve střední hře Honza neuváženě otevřel hru a jeho král se rázem ocitnul jako holátko pod palbou bílých figur. Nyní stačilo, aby bílý zahrál vcelku logické 29.Df3!! Jg7 30.Vf6 Dh7 31. Vc7 s rozhodující převahou i když tato partie ukázala, že se může jednat o pojem velice relativní. Bílý však zvolil pomalejší 29.De4 a po pokrytí pěšáka Jd7 chtěl spáchat sebevraždu tahem 30.g4?? Těžko říci co vedlo Honzu k tomu, že nezahrál vidličku 30...Jxd6!! 31.Vxh5+ Dxh5 32.gxh5 Jxe4 33.Sxe4, ale opatrně sebral 30.   hxg4, po čemž se hra na chvíli vyrovnala. Když už bylo jasné, že partie směřuje do koncovky naskytla se Honzovi druhá šance.
Postavení po 34. tahu černého

Bílý si chtěl beztrestně sebrat pěšce 35.Sxb7, ale to ho mělo stát po 35...Jxb7! 36.Vxb7 Jf6 přinejmenším kvalitu. To se však bohužel nestalo a po zahraném 35....Jf6 36.Vh4 Kg5 37.Kh3 se partie opět zhoupla po 37....e4?? 38.Sa6 [Ještě silnější bylo 38.Vc5+ Kg6 39.Jf4+ Kg7 40.Je6+ Kg6 41.Jxd8 Vxd8 42.g5 Jxb7 43.Vh6+ Kf7 44.Vxf6+]38...Kg6 39.Jf4+ Kg5 40.Je6+ Kg6 41.Jxd8 se ztrátou kvality. Nakonec však Honza díky aktivním figurám a pomoci soupeře dovedl partii do kýžené remízy.

Poklidný dámský gambit v podání Jindry Březiny na sedmičce trval sice 45. tahů, ale soupeři si nijak zvlášť neubližovali a když partie přešla do dámské koncovky, přinesla vcelku pokojnou remízu.

Partie Mirka Řebíčka přinesla vzruch již v zahájení. Z pevné, ale pasivní Philidorovy obrany vyrazil Mirek zběsile svým pěšákem po soupeřově střelci místo aby nejdříve podepřel své malé centrum.
Slavík P. - Řebíček M. postavení po 9. tahu bílého

Mirek zahrál optimisticky 9....b5? (9...c6! 10.Jf5 b5 11.Sb3 Jc5), čímž si na c6 vyrobil docela slušnou díru. Po 10.Jc6! De8 11.Sd5 Sd8 12.Jd4 Vb8 13.Sc6 De7 by byl docela solidně svázán. Soupeř však ustoupil 10.Sb3 a nyní by se po 10....Jc5 celkem nic nedělo. Ale dělo se po Mirkově 10...Sb7? 11.e5 dxe5 12.fxe5 Jxe5 13.Vxe5 b4. Nyní stačilo správně ustoupit 14. Ja4 a Mirek bez figury mohl akorát tak okusovat tužku. Jeho soupeř však situaci nezvládl a po 14.Jf5 Sd6 15.Jxd6 cxd6 16.Ve1 bxc3 17.bxc3 se Mirkovi figura vrátila. Boj trval ještě dalších 50 tahů, ale nebylo v silách žádného ze soupeřů zvrátit situaci ve svůj prospěch.


Návrat na obsah